Mewa miała 0,57 mln zł straty netto w I kw. 2007 roku

2007-05-08

Spółka dziewiarska Mewa miała 0,57 mln zł straty netto w I kw. 2007 roku wobec 0,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w swoim raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,45 mln zł wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej. Przychody wyniosły 5,19 mln zł wobec 5,29 mln zł rok wcześniej.

Zakłady Dziewiarskie Mewa od 1961 roku znane są na rynku jako producent wysokiej jakości bielizny. W latach siedemdziesiątych firma zatrudniała 4200 pracowników. Po podziale na trzy przedsiębiorstwa w 1990 r. oraz przekształceniu w 1991 r. w spółkę akcyjną - w 1995 r. już jako Mewa S.A. weszła do programu NFI. W okresie 1997 - 2007 akcje Spółki były notowane na publicznym rynku CeTO, a od 3.01.2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W wyniku wszechstronnej restrukturyzacji w ostatnich kilku latach, Mewa z firmy produkcyjnej przekształciła się w firmę projektowo - handlową, zlecającą poddostawcom produkcję wyrobów według własnych wzorów. Wykreowano nowe marki i grupy wyrobów, ofertę skierowano na nowe rynki, zmieniono system dystrybucji w kraju i za granicą. Spółka weszła ze swoimi wyrobami na wielkie rynki Rosji i Ukrainy.

Obecnie Zakłady Dziewiarskie Mewa S.A. to jeden z czołowych krajowych dostawców bielizny damskiej oraz odzieży lekkiej. Wyroby Mewy (bluzki z dzianin, koszulki, koszule nocne, piżamy, haleczki) można kupić w kilku tysiącach sklepów, kilkudziesięciu hurtowniach oraz w niektórych sieciach. Od wielu lat Mewa ponad 40 % swoich przychodów uzyskuje z eksportu, do niedawna tylko do krajów UE, a od 2004 r. także do Rosji i na Ukrainę.

W lutym 2006 r. Mewa S.A. nabyła 20 % udziałów w Szame Sp. z o.o., firmie specjalizującej się w sprzedaży - poprzez sieć salonów własnych oraz franczyzowych - eleganckiej bielizny damskiej pod marką Szame.

W celu realizacji długofalowej strategii Walne Zgromadzenie Spółki - we wrześniu 2006 r. - zdecydowało o przeprowadzeniu publicznej emisji akcji serii B w celu pozyskania kapitału, a także uchwaliło emisję prywatną akcji serii C w celu przejęcia pozostałych 80 % udziałów w Szame sp. z o.o. w zamian za akcje Mewy.

Publiczną emisję 5.000.000 akcji przeprowadzono w grudniu 2006 r., w wyniku czego Spółka pozyskała 11,3 mln zł netto na realizację celów określonych w prospekcie emisyjnym.

Emisję 600.000 imiennych akcji serii C skierowanych do pozostałych udziałowców Szame Sp. z o.o., Mewa S.A. przeprowadziła w dniu 5.01.2007 r., w wyniku czego stała się właścicielem 100 % udziałów w tej Spółce.

Źródło: Mewa SA